Om os

GENBRUG OG UDVEKSLING 

Akrowa Aged Life Foundation: Skaber broer gennem sundhedsuddannelse og genbrug

Akrowa har et innovativt udviklingsprojekt, der sigter mod at fremme et engageret netværk mellem borgere fra ghana og danske studerende. Projektet har til formål at lette kulturel forståelse, vidensdeling og samarbejde mellem vore to samfund. Derudover bygger projektet videre på en tidligere indsats, der involverede afsendelse af brugt medicinsk udstyr til hospitaler og klinikker drevet af Dormaa Presbyterian  Hospital og Pentecost Hospital i ghana.

Projektet forbinder ghana og danske studerende: akrowa søger at etablere et stærkt bånd mellem borgere fra ghana og danske studerende. Ved at opmuntre til interaktion, dialog og kulturel udveksling sigter projektet mod at fremme forståelse, empati og tværkulturelt samarbejde. Gennem denne kontakt kan deltagerne få indblik i hinandens kulturer, traditioner og levevis, hvilket fremmer gensidig respekt og værdsættelse. Projektet arbejder på at sende studerende fra ghana til Danmark og har allerede haft hold af danske studerende i ghana.

En af hovedkomponenterne i Denmark Akrowa er faciliteringen af udvekslingsprogrammet er; i samarbejder med SO-SU Østjylland, ZBC, Su-Su Syd Danmark, er  at arrangere udvekslingsmuligheder for ghana  og danske studerende. Disse programmer giver de studerende mulighed for at dykke ned i hinandens uddannelsessystemer, lære fra forskellige perspektiver og udvikle en global tankegang. Ved at bo og studere sammen opbygger deltagerne varige venskaber og udvikler en dybere forståelse for kulturel mangfoldighed.

Akrowa opmuntrer til samarbejdsprojekter mellem ghana og danske studerende. Disse projekter kan fokusere på forskellige områder som bæredygtig udvikling, sundhedspleje, uddannelse, jobskabelse og mere. Gennem fælles initiativer kan deltagerne udnytte deres unikke færdigheder og viden til at tackle udfordringer, som begge samfund står over for. Ved at arbejde sammen kan de finde innovative løsninger og skabe en positiv indvirkning i Ghana og Danmark.

Tidligere har projektet involveret afsendelse af brugt hospitalsudstyr til sundhedsfaciliteter, som drives af Dormaa Presbyterian Hospitalet,– Pentecost Hospital., Dormaa Presbyterian Nursing college og  Care4Aged. Dette samarbejde fortsættes i kombination med udvekslingen og har til formål at at støtte sundhedsinfrastruk i Ghana.

 

Elever fra So-su-Østjylland, ZBC. i praktik.

 

 

 

 

 

 

 Marlene Gammelgaard og Vinnie Lerche på besøge Dormaa Nursing og Midwifery College.

 

 

 

 

 

 

Vinnie og Malene på plejehjem TABITHA


Comments are closed.